นวดไทยมืออาชีพ

สิ่งนี้ยังมีอยู่ใน: Čeština English Deutsch

หากสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นครั้งสุดท้ายรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายการแพร่ระบาดต่อไป นี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถเป็น 12 เมษายน 2564 เปิดสถานอาบอบนวด

กรุณาให้ผู้ถือ คูปองของขวัญ สำหรับการนวดพวกเขาได้จองของขวัญไว้จนกว่าจะครบกำหนด (ระบุวันที่) สำหรับวันที่ฟรีดังต่อไปนี้ซึ่งจะแสดงล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน พวกเขาสามารถทำเช่นนั้นได้ หนังสือ วันที่หลังจากวันที่ทำเครื่องหมาย อย่างไรก็ตามต้องทำการจองก่อนวันที่ทำเครื่องหมายไว้