สิ่งนี้ยังมีอยู่ใน: Čeština English Deutsch

หากคุณเยี่ยมชม Ketom เป็นประจำ เราสามารถรวมคุณไว้ในรายการ VIP ในระบบการจองของเรา เขาสามารถให้ประโยชน์กับคุณในราคาที่ดีกว่าเสมอ สิ่งนี้จะต้องได้รับความยินยอมเพื่อให้เราสามารถป้อนคุณในรายการดรอปดาวน์ เงื่อนไขคือไม่สามารถรวมสมาชิก VIP กับ ตั๋วฤดูกาล ที่ส่วนลดอยู่แล้ว ดังนั้นหากเรารวมคุณเข้าเป็นสมาชิกวีไอพีและคุณมีตั๋ว เราสามารถตกลงที่จะย้ายไปยังบุคคลที่ใกล้ชิดอีกคนหนึ่งได้

หากคุณเข้าพบบ่อยตามเงื่อนไข คุณสามารถสมัครขออนุมัติล่วงหน้าเพื่อรวมในโปรแกรม VIP ได้ในแบบฟอร์มนี้:
    Close up portrait of a joyful young man in a white shirt standing with arms folded and looking at camera isolated over white background