นวดไทยมืออาชีพ

สิ่งนี้ยังมีอยู่ใน: Čeština English Deutsch

วิมกี้เรียกร้องให้เปิดสถานประกอบการอีกครั้ง 3. ธันวาคม 2020 ไม่ปรากฏจนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2020 เพื่อทำงานดังนั้นสัญญากับเธอจึงถูกยกเลิกเนื่องจากละเมิดวินัยอย่างร้ายแรง เราเสียใจ แต่เธอก็เป็นภาระของเราเนื่องจากวินัยของเธอ

การทำงานกับทีมใหม่นั้นง่ายกว่ามาก