นวดไทยมืออาชีพ

สิ่งนี้ยังมีอยู่ใน: Čeština English Deutsch

วันนี้ สำนักงานทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ประกาศจดทะเบียน Ketom เป็นเครื่องหมายการค้าหลายเดือนหลังจากยื่นคำขอเครื่องหมายการค้า

ในอนาคต เราต้องการขยายแบรนด์นี้ไปยังเมืองอื่นๆ ด้วยรูปแบบแฟรนไชส์ที่ส่วนใหญ่จะพร้อมให้บริการแก่พนักงานที่มีความสามารถสูงสุดของเรา

วันนี้พวกเขาคือ:

นอกจากนี้เรายังต้องการใช้ Ketom กับผลิตภัณฑ์ที่เราชื่นชอบ ใช้ และเสนอให้กับผู้ใช้รายอื่น เราก็กำลังคิดจะเปิด ร้านอาหารไทย อยู่เหมือนกัน ซึ่งยากมาก