นวดไทยมืออาชีพ

สิ่งนี้ยังมีอยู่ใน: Čeština English Deutsch

ณ วันนี้ เรารับ QR Code (Covidpass) วัคซีนหรือทดสอบในสาธารณรัฐเช็กมีโอกาสที่จะสร้างรหัส QR บนใบรับรองที่ https://ocko.uzis.cz

เราจะสแกนรหัส QR ของคุณและค้นหาความถูกต้อง เฉพาะใบรับรองที่สร้างขึ้นบนหน้าเว็บดังกล่าวหลังจาก 1 มิถุนายน 2021 (สาธารณรัฐเช็ก) จะแสดงว่าใช้ได้ในผู้อ่านของเรา หากแสดงเป็นไม่ถูกต้อง (สีแดง) แสดงว่ามีการตรวจ COVID ด้วยตนเอง (ดู รายการราคา).