Osobní údaje

Nejdříve vás musíme říci, že vaše osobní údaje jsou v bezpečí a vaše bezpečnost dat je pro nás důležitá. Vaše data nikdy nenajdete někde ležet na stole. Většinou jsou vaše data zabezpečena v datových úložištích, šifrována a zaheslována. Úplně v minimálním množství jsou uchována pod zámky. K těmto datům má přístup jen nezbytně nutný počet osob, abychom ochránili vaše údaje a zároveň také naše podnikání. Vše v souladu se zákonem.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Je několik způsobů, jak můžeme vaše údaje získat.

  • Prostřednictvím rezervačního systému;
  • nákupem online prostřednictvím našeho online elektronického prostředí pro nákup služeb a zboží;
  • přes kontaktní formulář;
  • přes služby třetích stran, které používáte pro své pohodlí a komunikaci s námi a některé jsou součástí našich marketingových kampaní

Jsou získávána za tímto účelem:

  • Ptáme se na vaše osobní informace jako je vaše jméno, emailová adresa a telefonní číslo, abychom mohli s vámi následně komunikovat, připomínat schůzky naším systémem a identifikovat objednávky, rezervace. Data jsou také nashromážděna za účelem ochrany naší podnikatelské aktivity.
  • Neposkytujeme žádné informace osobám bezdůvodně a nebo-li někomu jen tak libovolně, aby mohl s nimi nakládat. Osobní data poskytujeme jen ověřeným třetím stranám, které nabízení nástroje pro usnadnění komunikace s vámi, vylepšení uživatelského prostředí a za účelem zpracování dle požadavků zákonů. Seznam třetích stran viz níže.
  • Data jsou uložena na dobu nutnou a na žádost mohou být smazána.
  • Marketingu

Tak jak bylo napsáno výše, tak údaje jsou zpracována do rozsahu dle použití platformy

Zpracováváme je za účelem a k čemu

Vaše osobní údaje jsou získávána za účelem zpracování dle způsobu, který používáte pro objednání služeb nebo zboží. A dle užití jiných služeb, které sami využíváte a používáte pro své pohodlí či pro komunikaci s ostatními.

Dále také za účelem sledování návštěvnosti a pro zlepšování služeb a to vč. vylepšení uživatelského prostředí.

Abychom chránili své právní nároky, naše a vaše zájmy, k úspoře času všech stran, mohli tak vyřídit všechny objednávky a rezervace správným způsobem. K vyřízení takového pokynu nás opravňuje také příprava takového pokynu.

Když použijete rezervační systém, vaše osobní údaje zpracováváme kvůli identifikaci osoby, která má službu využít a kontaktní informace využíváme, abychom vám mohli poslat potvrzení o rezervacích včetně podrobností týkající se rezervace a možnosti zrušení rezervací. Dále také abychom minimalizovali vaši neúčast rezervovaných termínů, tak vám také schůzky připomínáme. Dále také evidujeme ty osoby, které nám způsobili nepříjemnost při neodpovědném nezrušení rezervace přes elektronické rozhraní nebo telefonicky a to dle podmínek rezervace.
Díky tomu, že se snažíme, abyste rezervovali spíše online, tak tím zabraňujeme také možnosti získání informací jiným než-li šifrovaným způsobem k neoprávněné osobě.

Když použijete kontaktní formulář, vaše osobní údaje zpracováváme kvůli identifikaci osoby, která nás kontaktuje se sdělením nebo otázkou a kontaktní informace využíváme, abychom vám mohli odpovědět.

Dále

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

  1. bez vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu; dle plnění smlouvy či uvedených podmínek na webu a plnění našich právních povinností
  2. či na základě vašeho souhlasu.

S vaším souhlasem předáváme údaje třetím stranám pro zobrazení nabídek na dalších webech a také abychom vám zpřístupnili některé dodatečné funkce webových služeb.

Které osobní údaje můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu záleží, k jakému účelu je zpracování určeno a jakou platformu na našem nebo na webu smluvního partnera vykonáte činnost. Když jste návštěvníkem jen našich web stránek či také rezervujete u nás nějakou službu nebo nakoupíte v našem internetovém obchodě, ve kterém se zaregistrujete nebo provedete nákup bez rezervace.
Nebo s námi komunikujete přes telefon či některou službu, kterou také využíváte nebo k nám přijdete na pobočku osobně.

Pro náhled rozsahu dle způsobu vybrané platformy dle odkazy výše.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává

Pokud si přejete, aby byste byli obeznámeni, která všechna data o vás máme nebo chcete, aby vaše data byla vymazána, pošlete nám zprávu přes kontaktní formulář.

Tak jako každé podnikání má své subdodavatele, tak my je máme také:

Vaše data jsou uchovány a zpracovávany zde: Wedos, Google, Smartsupp, Facebook, ManyChat, MailChimp, Advice spol. s r. o., Uloženka, Zásilkovna