Toto je také dostupné v English Deutsch ไทย

Dárkový poukaz (dále jen poukaz) je cenný papír vydaný na určitou dobu a tedy do data platnosti a na jméno obdarovaného. Lze ho využít jen na konkrétní účel a nebo hodnotu, pro který byl poukaz vydán. Pokud je na poukazu uvedeno, že lze ho použít i na jinou službu a má-li nadepsáno, že ho lze použít na určitou službu v daném časovém rozmezí, lze jedině brát v potaz aktuální cenu služby, která je nadepsána. V tomto případě lze provést doplatek jako rozdíl mezi aktuální cenou nadepsané služby v daném rozsahu a ceny služby, kterou si daný obdarovaný, jako náš člen objednal.

Kupující je seznámen se zdravotním stavem obdarovaného a je si vědom, že v době vydání nebrání obdarovanému žádné kontraindikace, které by mohly zamezit využití zakoupeného poukazu.

Doporučujeme, aby se obdarovaný (tedy osoba, nadepsaná na poukazu), využil poukaz v nejbližším možném termínu, který náš online rezervační systém nabízí. Na případné nahodilé události (jako je např. změna zdravotního stavu), které po vydání poukazu mohou vzniknout a zamezit využití poukazu nebude brán ohled.

Tak jako platby jsou přijímány především předem, tak platbu poukazem lze využít stejně tak. Pro využití poukazu, bude muset obdarovaný podepsat daný poukaz před pracovníkem salónu, čímž potvrdí využití poukazu. Pracovník salónu může identifikovat osobu, která poukaz uplatňuje.

Tyto podmínky platí pro všechny poukazy objednané přes náš internetový obchod, telefonicky či osobně.

Délka trvání poukazu je stanovena ve výpisu produktových vlastností v eShopu a počáteční stav platnosti je od data objednání.

Platnost poukazu je ukončena využitím, podpisem, pozbytím data platnosti nebo kopírováním. Držitel poukazu musí poukaz chránit před kopírováním. Identifikace obdarovaného není vymahatelná.

Každý poukaz má své číslo.

Rezervační systém má své podmínky použití, které kupující bere v potaz. Ty jsou také podmínkami rezervace (objednávky).

Dárkový poukaz není kupónem.

Zpracováváme osobní údaje více dle podmínek zpracování osobních údajů.

Podmínky jsou platné od 25. 6. 2018