Podmínky činnosti

Provozovatel: Masérské, rekondiční a regenerační služby je Ketom s.r.o., se sídlem: Kruhová 239/5, Ústí nad Labem, 40001
IČ: 05176735
Tel.: [contact type=”phone_number”]
E-mail: [email name=”cfe-masaze”]
Provozní doba: dle telefonických objednávek
Oprávnění pro výkon činnosti: viz www.rzp.cz a IČ

Druh a rozsah poskytovaných služeb viz:

Tyto služby jsou poskytovány interierech a exteriérech dle požadavků klienta. Podmínkou poskytnutí služby je:

  • přístup k pitné tekoucí teplé vodě
  • dostatečné osvětlení místnosti
  • možnost převléknutí se do pracovního oděvu
  • dostatečný prostor pro rozložení přenosného masérského stolu či podložky v případě masáže na zemi

K masážím jsou využity produkty od firem Saloos, Janssen, Thalaspa a další k tomu určené.

Zásady provozu – prevence vzniku infekce a jiných onemocnění, včetně podmínek desinfekce

V sídle firmy mám vyčleněný omyvatelný nábytek vhodný ke skladování čistého i špinavého prádla, masážních a desinfekčních prostředků. Je zamezeno při praní, sušení, žehlení a ukládání špinavého osobního prádla styku s civilními věcmi. Pro transport pomůcek je využívána cestovní taška a obal na masérské lůžko, vše je udržováno v maximální čistotě a desinfikováno.

Pracovní oděv je vždy čistý, dobře udržovatelný a je používán pouze k masážím. Oděv je z materiálu, který se dá dobře vyvářet a žehlit, frekvence jeho výměny je dle potřeby, minimálně každý den.

Jsou dodržovány hygienické zásady mytí rukou, nehty jsou vždy čisté a krátce ostříhané. Při transportu věcí ke klientům je s pomůckami nakládáno opatrně, aby nedošlo ke kontaminaci. Pro práci s desinfekcí a manipulací se špinavým prádlem jsou používány ochranné pracovní pomůcky – zejména rukavice. Při náhodné kontaminaci pokožky provozovatele nebo zákazníka biologickým materiálem (zejména krví) musí být provedena desinfekce kontaminovaného místa desinfekčním přípravkem s virucidním účinkem. K provozu služeb jsou používány jednorázové hygienické pomůcky. Nelze provádět výkony pokud jsou shledány kontraindikace k masáži.

Desinfekce

  • provádí se omýváním, otíráním, postřikem formou pěny nebo aerosolem – důležité je dodržování doby expozice a koncentrace
  • při použití desinfečních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a desinfekce
  • k desinfekci se volí takové přípravky a postupy, které nepoškozují desinfikovaný materiál, nejsou toxické ani dráždivé
  • k zabránění vzniku selekce, případně resistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému, jsou střídány přípravky s různými aktivními látkami

Úklid pomůcek a manipulace s prádlem

– úklid lůžka a pomůcek je prováděn bezprostředně po ukončení masáže každého klienta
– čisté jednorázové pomůcky a pracovní oblečení je uloženo v čisté cestovní tašce popřípadě v sídle firmy v určených prostorách
– k transportu použitého, znečištěného osobního prádla je využito igelitové tašky, v případě znečištění pracovního oděvu je k dispozici náhradní čistý oděv
– veškerý znečištěný pracovní oděv je ukládán a prán mimo civilní ošacení

Za dodržování výše uvedeného odpovídá: Tomáš Hořejší