Tradiční thajská masáž

Provádí se na zemi nebo na lůžku s tvrdší matrací ve volném a pohodlném oděvu. Kdo přijímá thajskou masáž, současně přijímá i mnoho z účinků jógového cvičení, které je známé pod označením hathajóga. V thajské masáži jsou rovněž zahrnuty rytmické pohyby, tlaky dlaní a prsty podél energetických drah, citlivé protahování..