Podmínky pro kupóny

Kupóny jsou elektronické kódy (více info zde). Mají podobné využití, jako poukazy.

Zasílány emailem a nastaveny na částku, nebo jako 100% sleva na objednanou službu a na objednaný počet opakování.

Kupující je seznámen se zdravotním stavem obdarovaného či jako uživatele a je si vědom, že v době vydání nebrání obdarovanému žádné kontraindikace, které by mohly zamezit využití zakoupeného poukazu.

Doporučujeme, aby se obdarovaný či uživatel, využil kupón v nejbližším možném termínu, který náš online rezervační systém nabízí. Na případné nahodilé události (jako je např. změna zdravotního stavu), které po vydání kupónu mohou vzniknout a zamezit využití kupónu nebude brán ohled.

Kupóny musí být uplatněny v našem rezervačním systému v políčku pro kupóny. Výsledná cena je pak po uplatnění zobrazena. Výslednou cenu uhradí při návštěvě v místě salónu.

Délka trvání kupónu je stanovena ve výpisu produktových vlastností v eShopu a počáteční stav platnosti je od data objednání.

Platnost poukazu je ukončena využitím či pozbytím data platnosti nebo kopírováním. Držitel kupónu musí chránit před využití jinou osobou.

Rezervační systém má své podmínky použití, které kupující bere v potaz. Ty jsou také podmínkami rezervace (objednávky).

Zpracováváme osobní údaje více dle podmínek zpracování osobních údajů.

Podmínky jsou platné od 25. 6. 2018