Podmínky pro kupóny

Kupóny jsou elektronické kódy (více info zde). Mají podobné využití, jako poukazy. Nebo jako slevové kupóny.

Zasílány emailem a nastaveny na částku, nebo jako 100% sleva na objednanou službu a na objednaný počet opakování. Či jsou nastaveny jen na určité procento jako sleva v rámci nějaké akce.

Kupující je seznámen se zdravotním stavem obdarovaného či jako uživatele a je si vědom, že v době vydání nebrání obdarovanému žádné kontraindikace, které by mohly zamezit využití zakoupeného poukazu či kupónu. U uživatele se bere v potaz, že je následně s možnými kontraindikacemi masáže seznámen.

Doporučujeme, aby se obdarovaný či uživatel, využil kupón v nejbližším možném termínu, který náš online rezervační systém nabízí. Na případné nahodilé události (jako je např. změna zdravotního stavu), které po vydání kupónu mohou vzniknout a zamezit využití kupónu nebude brán ohled.

Kupóny musí být uplatněny v našem rezervačním systému v políčku pro kupóny. Výsledná cena je pak po uplatnění zobrazena. Výslednou cenu uhradí při návštěvě v místě salónu. Nevyužitá nastavená částka propadne hned použitím kupónu.

Délka trvání kupónu je stanovena ve výpisu produktových vlastností v eShopu a počáteční stav platnosti je od data objednání.

Platnost poukazu či kupónu je ukončena využitím či pozbytím data platnosti nebo kopírováním. Držitel kupónu musí chránit před využití jinou osobou.

Rezervační systém má své podmínky použití, které kupující bere v potaz. Ty jsou také podmínkami rezervace (objednávky).

Zpracováváme osobní údaje více dle podmínek zpracování osobních údajů.

Prokazatelné uplatnění kupónu je zobrazené v Členské základně.

Podmínky jsou platné od 25. 6. 2018

Podmínky rezervace