Toto je také dostupné v English Deutsch ไทย

Proces rezervace a podmínky takové rezervace

Rezervaci procedury může provést jen osoba se svými vlastními osobními údaji. Ty jsou použity pro zasílání připomínek a důležitých informací ohledně rezervace či její zrušení online samotnými uživateli či salónem.

KAŽDÝ MUSÍ PROVÉST REZERVACI SÁM POUZE PRO SEBE A NA SVÉ ÚDAJE A MUSÍ BÝT ZDRAVOTNĚ ZPŮSOBILÝ K VÝKONU MASÁŽE

Provedení rezervace pro jiné osoby či použití údajů jiné osoby pro svou rezervaci, je zakázáno a může vést k blokaci účtu osoby, která rezervaci pro jinou osobu provedla a vytvořeného nového účtu, u kterého byly použity cizí údaje.

Účelově zadáváte:

  • Jméno a příjmení
  • Telefonní číslo a emailovou adresu

Při první rezervaci se vám vytvoří uživatelský účet. Emailová adresa nebo telefonní číslo je hlavním údajem pro vytvoření uživatelského účtu v systému. Nelze tedy vytvořit dva rozdílné účty s jednou emailovou adresou či telefonním číslem! Pro ty, kterým byla jejich emailová adresa zneužita někým, kdo porušil tyto podmínky rezervace, se může pak právě vám objevovat hlášení, že email už používán apod. Své údaje editujte v Členské základně, aby informace souhlasily s těmi vašimi. Samožřejmě se přihlásíte se svým emailem a heslo si vygenerujete (pokud neznáte). Pak by mělo být opět bez hlášení o používání emailu.
Zadáte-li jako objednaná osoba jinou emailovou adresu, než-li u které jste příjemce, přijdete o možnosti a výhody, které rezervační systém zasílá právě na email a tím porušujete podmínky rezervace. Rezervace může být zrušena.

Za emailovou adresu nezadávejte mezeru.

Použitím našeho rezervačního systému souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Právo změnit čas rezervace ze strany Ketomu

Děláme to neradi, ale vyhrazujeme si právo změnit čas o pět až deset minut 4 hodiny před plánovaným termínem, abychom optimalizovali prorezervovanost.

Delší čas jak deset minut musíme konzultovat s vámi. Ačkoliv to většinou neuděláme, protože respektujeme vaši volbu, jako váš optimální volný čas.

Podmínky pro zrušení rezervace

Rezervaci lze zrušit za určitých podmínek. Ale přesto spíše doporučujeme, už vytvořenou rezervaci přesunout do limitu (maximálně 8 hodin) před plánovaným termínem v Členské základně. Přesun mezi vymezeým časem a naplánovaným termínem může vést k omezení členství (pokud nebylo za rezervaci předem zaplaceno), ztrátě platby za službu zaplacenou předem všemi nabízenými formamy platby či platbou kupónem (uplatnění kupónu).

Pouze v případě, že jste omylem vytvořili rezervaci nebo ji chcete v budoucnu zrušit, máte vždy v emailu odkaz na zrušení rezervace, který je funkční nejdéle 8 hodin před stanoveným termínem a to v závislosti poskytnuté služby může být tato doba kratší. Datum a čas do kdy je odkaz pro zrušení můžeme zobrazit v emailu potvrzující rezervaci. Pokud kliknete na odkaz ke zrušení rezervace a ještě jednou na našich stránkách zrušení potvrďte. Stránka se ptá, zda-li chcete potvrdit zrušení. Pak tedy klikněte na Potvrdit a tím se rezervace zruší a společně s platbou a kupónem (pokud byl použit).

Aktivní rezervace s použitým kupónem či jinou formou platby předem neruště a lze jen přeplánovat v Členské základně, která je pro přeplánování k tomu určená. Případně, že byste ji zrušili, tak o platbu kupónem či jinou formu platby předem ztratíte.

Nerušte rezervaci s kupónem či s platbou předem

Pokud zrušíte rezervaci s uplatněným kupónem nebo platbou předem přes rušící odkaz, ztratíte celou rezervaci i s kupónem  či jinou formou platby. Kupón který jednou uplatníte, je jednou uplatněn a tak systém ho pak už eviduje, jako použitý. Členská základna přesouvá rezervace na jiné termíny, které si v ní vybíráte sami. Přesuňte si rezervacei v Členské základně, pokud nabízí volný termín.

Storno poplatek

Když se nedostavíte na domluvený termín, který v povoleném limitu až 8 hodin před termínem jste včas nezrušili nebo nepřesunuli, je storno poplatek 100% ceny služby. V případě zaplacené služby předem nebo nebo uplatněním kuponu platba či kupon propadá a případně hotovostního doplatku je následně vymáhán k doplacení. Hotovostní nedoplatek musíte doplatit na náš bankovní účet a musíte uposlechnout výzvu k zaplacení dlužné částky.

Rezervovaný čas si ceníme dle rezervované služby jejíž cena byla zobrazena v rezervačním systému a pokud nebyla zobrazena, tak dle ceníků na našem webu a její délky (tzn. 100% storno poplatek). Aktuální cena služby či pronájmu, na kterou byla rezervace provedena je dle aktuálního ceníku, ale i když se cena později může změnit, platí cena, za kterou jste si rezervaci provedli v rezervačním systému. Ohledně této ceny si můžete také kdykoliv připomenout zobrazením v Členské základně, která je také výchozím kanálem pro potvrzení rezervace.

Na požadavky na zrušení či jiné změny emailem nebo telefonicky nemůžeme reagovat. Za nás pracuje rezervační systém či členská základna. Jste zodpovědný za to, jestli si rezervaci provedete nebo nezrušíte včas.

V případě porušení podmínek rezervace je platba nebo uplatněný kupon či jeho hodnota nevratná. Osoba, které příjde oznámení o rezervaci, kterou si taková osoba neprovedla sama, je povinna tuto rezervaci zrušit odkazem uvedeným v emailu potvrzující rezervaci. Z toho také vychází nevratná platba předem, kterou byla rezervace zaplacena a/nebe je nervatně použitý kupon na rezervaci už uplatněn.

Přesun termínu v Členské základně

Pokud Členská základna umožňuje nebo nabízí jiné termíny určené k přesunu, lze rezervaci přesouvat jen v limitu 8 hodin před stanoveným termínem a to v závislosti poskytnuté služby může být tato doba kratší. Tato doba může být vyznačna v emailu potvrzující rezervaci. Přesunuté rezervace v limitu od stanoveného povoleného času před termínem do času rezervace s použitou přednostní platbou mohou být zrušené bez náhrady a tak platba vždy propadne se zrušenou rezervací. V případě, že přesunete bez předchozí platby, bude vám pak následně zaslána zpráva o nepříchodu na danou procedůru a o změně podmínek člena. Po povoleném času pro rezervaci před plánovaným termínem, může být tlačítko nebo jakákoliv možnost přesunu už neaktivní.

Přesunem rezervace se nevyhovující rezervace ruší, případné platby předem se přesovají na novou rezervaci. Následně můžete získat potvrzení emailem o zrušené rezervaci a o nově vytvořené rezervaci na nově vybraný čas. Detail přesunuté platební podmínky původní rezervace je vždy zobrazeno v Členské základně bezezměny.

Spory o platby předem

Členská základna ukazuje uskutečněné platby a použité kupony. Pokud vznikne nejasnost o uskutečněné platbě, lze ukázat uplatněnou platbu či použitý kupón samotným členem v členské základně. V případě rozporování členem nebude zobrazeno v členské základně, že tak má zaplaceno, neprokáže platbu předem, pak je platba vždy v hotovosti.

Rezervace, které byly zaplaceny předem lze přesunout v Členské základně. Pokud tedy příjde omezení provozu ze zvláštně závažných podmínek a to např. jako nucené uzavření porovozoven nařízením Vlády ČR nebo jiným subjektivním omezením provozu (to znamená jakákoliv událost, kterou nejsme schopni ovlivnit jako je třeba nemoc pracovníka), tak platby za předem zaplacené rezervace nevracíme a pouze nabízíme možnost přesunu termínu na jiný termín v Členské zákadně. Pro záchranu zaplacené platby na poslední chvíli kvůli nereagování rezervované osoby a můžeme rezervaci přesunout sami na čas, který bude dostatečně vzdálený od vzniklé údalosti, která omezila naš provoz a tak osoba, která rezervaci provedla, si pak následně bude moci rezervaci přesunout na nejblížší vyhovující a dostupný termín.

Výchozí zobrazení rezervace a pozvrzení rezervace

Výchozím potvrzením rezervace je zobrazení rezervace se všemi detaily v Členské základně. Emaily plní pouze jednoduchou informační úlohu a možnost využítí zrušení rezervace odkazem v emailu. Doručená zpráva není tak výchozím potvrzením rezervace, protože její doručení nemůžeme garantovat. Zobrazování plánu rezevací je tak optimální použití Členské základny.

Ostatní podmínky

jsou zde