Toto je také dostupné v English Deutsch ไทย

Proces rezervace a podmínky takové rezervace

Rezervaci procedury může provést jen osoba se svými vlastními osobními údaji. Ty jsou použity pro zasílání připomínek a důležitých informací ohledně rezervace či její zrušení online samotnými uživateli či salónem.

Účelově zadáváte:

  • Jméno a příjmení
  • Telefonní číslo a emailovou adresu

Při první rezervaci se vám vytvoří uživatelský účet. Emailová adresa je hlavním údajem pro vytvoření uživatelského účtu v systému. Nelze tedy vytvořit dva rozdílné účty s jednou emailovou adresou! Pro ty, kterým byla jejich emailová adresa zneužita někým, kdo porušil tyto podmínky rezervace, se může pak právě vám objevovat hlášení, že email už používán apod. Své údaje editujte v Členské základně, aby informace souhlasily s těmi vašimi. Samožřejmě se přihlásíte se svým emailem a heslo si vygenerujete (pokud neznáte). Pak by mělo být opět bez hlášení o používání emailu.
Zadáte-li jako objednaná osoba jinou emailovou adresu, než-li u které jste příjemce, přijdete o možnosti a výhody, které rezervační systém zasílá právě na email a tím porušujete podmínky rezervace. Rezervace může být zrušena.

Za emailovou adresu nezadávejte mezeru.

Použitím našeho rezervačního systému souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Právo změnit čas rezervace ze strany Ketomu

Děláme to neradi, ale vyhrazujeme si právo změnit čas o pět až deset minut 4 hodiny před plánovaným termínem, abychom optimalizovali prorezervovanost.

Delší čas jak deset minut musíme konzultovat s vámi. Ačkoliv to většinou neuděláme, protože respektujeme vaši volbu, jako váš optimální volný čas.

Podmínky pro zrušení rezervace

Rezervaci lze zrušit za určitých podmínek. Ale přesto spíše doporučujeme, už vytvořenou rezervaci přesunout do limitu 4h před plánovaným termínem v Členské základně. Přesun mezi 4. hodinou a naplánovaným termínem může vést k omezení členství (pokud nebylo za rezervaci předem zaplaceno), ztrátě platby za službu zaplacenou předem všemi nabízenými formamy platby či platbou kupónem (uplatnění kupónu).

Pouze v případě, že jste omylem vytvořili rezervaci nebo ji chcete v budoucnu zrušit, máte vždy v emailu odkaz na zrušení rezervace, který je funkční jen 4 hodiny před stanoveným termínem. Na něj klikněte a ještě jednou na našich stránkách zrušení potvrďte. Stránka se ptá, zda-li chcete potvrdit zrušení. Pak tedy klikněte na Potvrdit a tím se rezervace zruší a společně s platbou a kupónem (pokud byl použit)

Aktivní rezervace s použitým kupónem či jinou formou platby předem neruště a lze jen přeplánovat v Členské základně, která je pro přeplánování k tomu určená. Případně, že byste ji zrušili, tak o platbu kupónem či jinou formu platby předem ztratíte.

Nerušte rezervaci s kupónem či s platbou předem

Pokud zrušíte rezervaci s uplatněným kupónem nebo platbou předem přes rušící odkaz, ztratíte celou rezervaci i s kupónem či jinou formou platby. Kupón který jednou uplatníte, je jednou uplatněn a tak systém ho pak už eviduje, jako použitý.Členská základna přesouvá rezervace na jiné termíny, které si v ní vybíráte sami.

Storno poplatek

Když se nedostavíte na domluvený termín, který jste včas nezrušili nebo nepřesunuli v limitu 4 hodiny předem je storno poplatek 100% ceny služby.

Rezervovaný čas si ceníme dle ceníku rezervované služby a její délky (tzn. 100% storno poplatek).
Na požadavky na zrušení či jiné změny emailem nebo telefonicky nemůžeme reagovat. Za nás pracuje rezervační systém či členská základna.

Přesun termínu v Členské základně

Lze přesouvat jen v limitu do 4h před termínem. Přesunuté rezervace v limitu od 4 do času rezervace s použitou přednostní platbou mohou být zrušené bez náhrady a tak platba vždy propadne se zrušenou rezervací. V případě, že přesunete bez předchozí platby, bude vám pak následně zaslána zpráva o nepříchodu na danou procedůru a o změně podmínek člena.

Přesunem rezervace se nevyhovující rezervace ruší, případné platby předem se přesovají na novou rezervaci. Následně můžete získat potvrzení emailem o zrušené rezervaci a o nově vytvořené rezervaci na nově vybraný čas.

Spory o platby předem

Členská základna ukazuje platby. Pokud vznikne nejasnost o uskutečněné platbě, lze ukázat uplatněnou platbu či použitý kupón samotným členem v členské základně. V případě rozporování členem nebude zobrazeno v členské základně, že tak má zaplaceno, neprokáže platbu předem, pak je platba vždy v hotovosti.

Rezervace, které byly zaplaceny předem lze přesunout v Členské základně. Pokud tedy příjde omezení provozu ze zvláštně závažných podmínek a to např. jako nucené uzavření porovozoven nařízením Vlády ČR nebo jiným subjektivním omezením provozu (to znamená jakákoliv událost, kterou nejsme schopni ovlivnit), tak platby za předem zaplacené rezervace nevracíme a použe nabízíme možnost přesunu termínu na jiný termín v Členské zákadně. Pro záchranu zaplacené platby na poslední chvíli kvůli nereagování rezervované osoby a můžeme rezervaci přesunout sami na čas, který bude dostatečně vzdálený od vzniklé údalosti, která omezila naš provoz a tak osoba, která rezervaci provedla, si pak následně bude moci rezervaci přesunout na nejblížší vyhovující a dostupný termín.

Ostatní podmínky

jsou zde